VMX tích hợp công nghệ iERS - Tiết kiệm năng lượng & Tối ưu hiệu suất