Thực hiện dự án xây dựng đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài, địa bàn huyện Đông Anh

Xây lắp và Thiết bị. Di chuyển các công trình điện trung thế và hạ thế trong phạm vi thu hồi phục vụ công tác BTHTR – GPMB thực hiện dự án xây dựng đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài, địa bàn huyện Đông Anh