Tủ khởi động mềm trung thế 6kV phòng nổ của Motortronics cho Hệ thống Tự động hóa hầm bơm mức – 175 Vàng Danh

Công ty CP Hệ thống công nghiệp Á Long đã thực hiện 2 gói thầu, trong đó gói thầu số 1: “Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt 04 tủ khởi động mềm 6kV phòng nổ” và gói thầu số 2: “Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt 04 tủ khởi động mềm 6kV phòng nổ” cho dự án: “Đầu tư khai thác phần lò giếng mức +00 -:- -175 khu Vàng Danh – Mỏ than Vàng Danh” của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

Danh mục dự án: