Hệ thống khởi động mềm cao thế MVC Plus tại nhà máy Xi-măng

Khởi động mềm trung thế MVC Plus 15kV-800A-15000kW cho động cơ máy nghiền tại nhà máy Xi-măng

 

Danh mục dự án: