Máy phát điện

  • Model: Custom Designed Synchronous Generators
  • Hãng sản xuất: TMEIC - Nhật Bản

 

 ·   Điện áp hoạt động: 6.6kV, 11kV, 13.8kV.

·   Phân loại:

Ø  Động cơ 2 cực: Công suất từ 5,000kVA đến 100,000kVA

Ø  Động cơ 4 cực: Công suất từ 10,000kVA đến 50,000kVA

·    Tốc độ: 3,000rpm hoặc 3,600rpm (động cơ 2 cực)

              1,500rpm hoặc 1,800rpm (động cơ 4 cực)

·   Tần số: 50/60Hz

 

 Máy phát điện chất lượng cao, tùy chỉnh thiết kế theo yêu cầu khách hàng.

·   Điện áp hoạt động: 6.6kV, 11kV, 13.8kV.

·   Phân loại:

Ø  Động cơ 2 cực: Công suất từ 5,000kVA đến 100,000kVA

Ø  Động cơ 4 cực: Công suất từ 10,000kVA đến 50,000kVA

·    Tốc độ: 3,000rpm hoặc 3,600rpm (động cơ 2 cực)

              1,500rpm hoặc 1,800rpm (động cơ 4 cực)

·   Tần số: 50/60Hz

·   Hệ số công suất: Từ 80 đến 90%

·   Kiểu vỏ máy phát: TEWAC

·   Cấp cách điện: Lớp F.

    ·  Phân loại theo khu vực: Exp