HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
Tháng 5, Bộ Tài chính sẽ giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường

Tin thị trường - 15-05-2019

Thông báo của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 4/2019 và triển khai chương trình công tác tháng 5 cho thấy Bộ sẽ tiếp tục tăng cường quản lý giá, bình ổn thị trường.

Đối với công tác quản lý thị trường tài chính, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 của Bộ Tài chính bao gồm tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi) theo kế hoạch; Thực hiện thẩm định hồ sơ chào bán, phát hành theo quy định, giám sát chặt chẽ hoạt động sau chào bán bảo đảm tuân thủ theo quy định; giám sát chặt trường hợp tăng vốn nhanh, phát hành riêng lẻ nhưng đồng thời tạo thuận lợi, phục vụ cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Bộ sẽ thực hiện giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường; kịp thời phối hợp với 02 Sở giao dịch chứng khoán có đánh giá, phân tích, tiến hành kiểm tra giao dịch đối với các giao dịch có dấu hiệu vi phạm quy định; hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu các công ty niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK theo quy định.

Thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ, đột xuất các công ty đại chúng, giám sát việc duy trì, kiểm tra định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Với công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN, trong tháng 5 Bộ sẽ trình các cấp có thẩm quyền một số đề án và chính sách về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; Dự thảo Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ CPH của DN chuyển đổi thành CTCP; Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển DNNN và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn; Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong tháng 5, Bộ Tài chính sẽ trình các cấp có thẩm quyền Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06/2015/NĐ-CP ngày 13/1/2015 của Chính phủ về quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ -Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN); Nghị định về chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Nguồn: cafef.vn

Đang xử lý...