HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
SHI, TDH, TID, TIP, SZE, KHB, TNG, SDD, PXA, DTD: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tin thị trường - 08-08-2019

CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI): Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà đã mua 1.622.790 cp, nâng lượng sở hữu từ 8.479.310 cp (tỷ lệ 9,73%) lên 10.102.100 cp (tỷ lệ 11,6%). Giao dịch thực hiện ngày 7/8/2019.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Ông Nguyễn Khắc Sơn, Phó TGĐ, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Sơn sở hữu 185.227 cp (tỷ lệ 0,2%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/8 đến 11/9/2019.

CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID): CTCP Đầu tư Thành Thành Công đăng ký bán 4.967.500 cp trong tổng số 59.497.500 cp (tỷ lệ 29,75%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/8 đến 6/9/2019.

CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa (TIP): Bà Đỗ Thu Hà, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 165.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/8 đến 10/9/2019.

CTCP Môi trường Sonadezi (SZE): Ông Trần Anh Dũng, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Dũng sở hữu 84.638 cp (tỷ lệ 0,28%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/8 đến 10/9/2019.

CTCP Khoáng sản Hòa Bình (KHB): Ông Trịnh Quốc Vân, ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 200.000 cp (tỷ lệ 0,69%). Giao dịch thực hiện từ 5/7 đến 5/8/2019.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG): Ông Nguyễn Mạnh Linh, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Linh sở hữu 2.557.968 cp (tỷ lệ 4,11%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/8 đến 6/9/2019.

CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD): Bà Vũ Thị Thanh Hương, vợ ông Đỗ Việt Khoa, ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 654.800 cp (tỷ lệ 4,09%). Giao dịch dự kiến thực hiện tư 9/8 đến 6/9/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SDD, cùng thời gian, ông Đỗ Việt Khoa, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 798.300 cp (tỷ lệ 4,99%). Ông Lưu Quang Hưng, Thành viên BKS, đăng ký bán toàn bộ 332.800 cp (tỷ lệ 2,08%). Bà Ngô Thị Tuyết Nga, vợ ông Lưu Quang Hưng, đăng ký bán toàn bộ 200.000 cp (tỷ lệ 1,25%). Ông Lưu Xuân Huy, anh ruột ông Lưu Quang Hưng, đăng ký bán toàn bộ 273.000 cp (tỷ lệ 1,71%).

CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA): Ông Hoàng Công Thành, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 132.600 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 801.300 cp (tỷ lệ 5,34%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 8/3/2019.

CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt (DTD): Ông Nguyễn Mạnh Tuyền, Phó Giám đốc, đã mua 170.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 775.000 cp (tỷ lệ 3,2%). Giao dịch thực hiện từ 16/7 đến 5/8/2019.

Nguồn: cafef.vn

Đang xử lý...