HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
SBT, VNM, PVI, POW, SJ1, TRT, DIC, NKG, DHC, SVI: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tin thị trường - 14-10-2019

CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (SBT): Bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT, đã mua 30 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 98.394.826 cp (tỷ lệ 16,17%). Giao dịch thực hiện từ 27/9 đến 9/10/2019.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Tổ chức Platium Victory Pte. Ltd đăng ký mua 17.413.777 cp. Trước giao dịch Platium sở hữu 184.880.461 cp (tỷ lệ 10,62%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/10 đến 15/11/2019.

CTCP PVI (PVI): Quỹ ngoại HDI Global SE đăng ký mua 4,4 triệu cp. Trước giao dịch HDI Global sở hữu 94.871.021 cp (tỷ lệ 41,05%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/10 đến 12/11/2019.

Tổng Công ty điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (POW): Quỹ ngoại Amersham Industries Limited, quỹ Norges Bank, quỹ Wareham Group Limited, quỹ KB Vietnam Focus Balanced Fund, quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company và quỹ Quena Ltd đã bán tổng cộng 1.272.430 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 12 quỹ khác nhau, từ 118.309.740 cp (tỷ lệ 5,051%) xuống 117.037.310 cp (tỷ lệ 4,9974%) và không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 9/10/2019.

CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1): Bà Dư Thiện Minh Trang, Thành viên BKS, đã bán toàn bộ 554.469 cp (tỷ lệ 2,63%). Giao dịch thực hiện từ 1/10 đến 3/10/2019.

CTCP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (MCG): Bà La Mỹ Phượng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.770.570 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.203.220 cp (tỷ lệ 8,08%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/8/2019.

CTCP Trúc Thôn (TRT): Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc đăng ký mua 2.460.000 cp. Trước giao dịch công ty Minh Ngọc sở hữu 540.000 cổ phiếu (tỷ lệ 4,92%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/10 đến 8/11/2019.

CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC): Quỹ ngoại Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 589.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.435.792 cp ((tỷ lệ 5,5%). Giao dịch thực hiện ngày 4/10/2019.

CTCP Thép Nam Kim (NKG): Quỹ ngoại Norges Bank đã bán 225.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 4 nhà đầu tư liên quan từ 31.098.000 cp (tỷ lệ 17,0868%) xuống 30.973.000 cp (tỷ lệ 16,9632%). Giao dịch thực hiện ngày 9/10/2019.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Ông Lê Quang Hiệp, Thành viên HĐQT, đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.001.558 cp (tỷ lệ 5,58%). Giao dịch thực hiện ngày 10/10/2019.

CTCP Bao bì Biên Hòa (SVI): Quỹ ngoại SSIAM SIF – Vietnam Active Value Portfolio đã bán 772.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 650.000 cp (tỷ lệ 5,07%). Giao dịch thực hiện từ 7/10 đến 10/10/2019.

Nguồn: cafef.vn

Đang xử lý...