HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
REE, FCN, KMR, GTN, VIB, QNS, TVP, CT3, ABI, VSA, IBD: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tin thị trường - 11-06-2019

CTCP Cơ điện lạnh (REE): Tổ chức Platium Victory Pte. Ltd đăng ký mua 300.918 cp. Trước giao dịch Platium Victory sở hữu 77.211.503 cp (tỷ lệ 24,9%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/6 đến 12/7/2019.

CTCP Fecon (FCN): Bà Phạm Minh Huệ, em gái ông Phạm Trung Thành, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 120.000 cp. Trước giao dịch bà Huệ sở hữu 122.415 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/6 đến 12/7/2019.

CTCP Mirae (KMR): Bà Nguyễn Thị Xuân Thảo, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 8.034.741 cp đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 5/6/2019.

CTCP GTNfoods (GTN): CTCP Sữa Việt Nam đã mua 90.066.426 cp, nâng lượng sở hữu từ 5.788.470 cp (tỷ lệ 2,32%) lên 95.854.896 cp (tỷ lệ 38,34%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 31/5/2019.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Đặng Quang Tuấn, con ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT, đã bá 1,4 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 39.035.498 cp (tỷ lệ 5,14%) xuống 37.635.498 cp (tỷ lệ 4,96%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 27/5 đến 5/6/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VIB, cùng thời gian, bà Trần Thị Thảo Hiền, vợ ông Đặng Khắc Vỹ, đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 38.725.902 cp (tỷ lệ 5,1%) xuống 37.725.902 cp (tỷ lệ 4,97%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ông Đặng Phú Quý, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký bán 250.000 cp trong tổng số 1.890.640 cp (tỷ lệ 0,53%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/6 đến 10/7/2019.

CTCP Dược phẩm TV.Pharm (TVP): CTCP Dược Aikya đăng ký mua 3.407.704 cp. Trước giao dịch công ty Aikya sở hữu 6.707.993 cp (tỷ lệ 60,5%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/6 đến 4/7/2019.

CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 3 (CT3): Ông Trần Quốc Đoàn, tổng Giám đốc, đã mua 156.044 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 568.160 cp (tỷ lệ 7,1%). Giao dịch thực hiện ngày 3/6/2019.

CTCP Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABI): Bà Hà Thị Mai Lan, vợ ông Đỗ Minh Hoàng, Phó TGĐ, đã mua 120.000 cp (tỷ lệ 0,33%). Trước giao dịch bà Lan không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 3/6/2019.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Bà Nguyễn Thị Mai, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 180.000 co, nâng lượng sở hữu từ 10.819.630 cp (tỷ lệ 17,74%) lên 10.999.630 cp (tỷ lệ 18,04%). Giao dịch thực hiện ngày 6/6/2019.

CTCP Đại lý hàng hải Việt Nam (VSA): Bà Lương Duyên Nga, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 188.485 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.732.616 cp (tỷ lệ 12,29%). Giao dịch thực hiện ngày 5/6/2019.

CTCP In tổng hợp Bình Dương (IBD): Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Giám đốc, đã bán 350.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 100.600 cp (tỷ lệ 1,12%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 31/5 đến 4/6/2019.

Nguồn: cafef.vn

Đang xử lý...