CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ONLINE ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
PV2, MBG, SPV, HMS, CTP, TCD, DFC, FBC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tin thị trường - 08-11-2018

CTCP Đầu tư PV2 (PV2): Ông Lâm Nhật Sơn, Chủ tịch HĐQT, đã bán 7,3 triệu cp trong toàn bộ 9 triệu cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1,7 triệu cp (tỷ lệ 4,61%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 5/10 đến 2/11/2018.

Tiếp đó ông Lâm Nhật Sơn đăng ký bán nốt 1,7 triệu cp còn lại. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/11 đến 12/12/2018.

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam (MBG): Bà Ngô Thị Huệ, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1,8 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.095.500 cp (tỷ lệ 5,01%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 31/10/2018.

CTCP Thủy đặc sản (SPV): CTCP Đầu tư Vina đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch công ty Vina sở hữu 1.402.900 cp (tỷ lệ 12,99%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/11 đến 7/12/2018.

CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (HMS): Ông Phạm Minh Đức, Chủ tịch HĐQT, đã mua 520.166 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.187.302 cp (tỷ lệ 14,84%) lên 1.707.468 cp (tỷ lệ 21,34%). Giao dịch thực hiện từ 5/10 đến 2/11/2018.

CTCP Cà phê Thương Phú (CTP): Ông Võ Thanh Việt, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 495.000 cp trong tổng số 3.516.920 cp (tỷ lệ 29,07%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/11 đến 7/12/2018.

CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (TCD): Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Hùng sở hữu 173.849 cp (tỷ lệ 0,45%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/11 đến 11/12/2018.

Cùng thời gian, ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 750.000 cp. Trước giao dịch ông Nam sở hữu 310.623 cp (tỷ lệ 081%).

CTCP Xích líp Đông Anh (DFC): Ông Đặng Thế Nguyện, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 290.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.289.000 cp (tỷ lệ 21,48%). Giao dịch thực hiện ngày 1/11/2018.

CTCP Cơ khí Phổ Yên (FBC): Ông Vương Đình Dũng, Phó Giám đốc, đăng ký bán 215.000 cp trong tổng số 215.060 cp (tỷ lệ 5,81%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 7/12/2018.

Cùng thời gian, ông Vương Quốc Chính, cha ông Vương Đình Dũng, đăng ký mua 215.000 cp. Trước giao dịch ông Chính sở hữu 8.710 cổ phiếu (tỷ lệ 024%).

Nguồn: cafef.vn

Đang xử lý...