HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 3/10

Tin thị trường - 03-10-2019

Tin doanh nghiệp

TPB - Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2019 với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.404 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ và hoàn thành trên 75% kế hoạch mục tiêu.

SBT - CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa – Đã thông qua giao dịch giữa Công ty với bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT Công ty. Theo đó, bà My sẽ mua hơn 28,1 triệu cổ phiếu SBT của Công ty, giá được xác định theo nguyên tắc do HOSE quy định, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014, không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất.

SLS - CTCP Mía đường Sơn La - Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2019 - 2020 (từ ngày 1/7/2019 -30/6/2020) với các chỉ tiêu: 863,9 tỷ đồng doanh thu, 25,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

HLD - CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland - Từ ngày 25/10 tới đây sẽ thanh toán cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/10, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức là ngày 15/10.

SRF - CTCP Kỹ nghệ Lạnh – Đã có thông báo thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung dừng việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) lên 100% và cập nhật lại ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty đã loại bỏ khi làm thủ tục điều chỉnh room ngoại.

KBC - Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc – Đã thông qua phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, kỳ hạn tối đa 18 tháng và dự kiến phát hành trong quý IV. Lãi suất trái phiếu dự kiến 10,5%/năm với 2 kỳ tính lãi đầu tiên và 3,8%/năm + lãi suất tham chiếu cho các kỳ tính lãi tiếp theo.

C69 - CTCP Xây dựng 1369 - Ngày 04/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 07/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/10/2019.

PDR - CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt – Đã có thông báo kế hoạch phát hành và sử dụng vốn đợt 2 của trái phiếu phát hành lần 7 năm 2019. Theo PDR, trước ngày 30/10, Công ty sẽ tiếp tục huy động 25 tỷ đồng trái phiếu từ các trái chủ để tài trợ vốn cho dự án phân khu số 9, đây là đợt huy động thứ 2 của trái phiếu phát hành lần 7 năm 2019.

BBS - CTCP Vicem bao bì Bút Sơn - Ngày 04/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 07/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/10/2019.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PCG – CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị - Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Việt Nam đã bán gần 3,3 triệu cổ phiếu và không còn sở hữu cổ phần từ ngày 25/9.

KPF - CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Minh - Ông Kiều Xuân Nam, cổ đông lớn đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 3,41 triệu cổ phiếu KPF sở hữu, tỷ lệ 18,94%. Thay đổi có hiệu lực kể từ ngày 01/10.

LIG - CTCP Licogi 13 - Bà Tạ Quỳnh Mai, cổ đông lớn đã bán ra 1 triệu cổ phiếu LIG trong ngày 24/9. Sau giao dịch, bà Mai đã giảm sở hữu tại LIG từ hơn 2,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,09% xuống còn 1,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,75%, qua đó, không còn là cổ đông lớn của LIG.

IDJ - CTCP Đầu tu IDJ Việt Nam - Ông Nguyễn Hoàng Linh, Chủ tịch HĐQT đã bán bất thành hơn 558.000 cổ phiếu IDJ đăng ký bán từ ngày 28/8 đến 26/9.

DS3 - CTCP Quản lý Đường sông số 3 - Bà Phạm Thị Ngọc Lan, con ông Phạm Văn Phả - Giám đốc đã mua vào 400.000 cổ phiếu DS3 trong ngày 27/9. Sau giao dịch, bà Lan đã nâng sở hữu tại IDJ lên 800.000 cổ phiếu, tỷ lệ 7,5%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

APG - CTCP Chứng khoán An Phát - Ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phiếu APG từ ngày 07/10 đến 05/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hưng sẽ nâng sở hữu tại APG lên 600.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,76%.

HT1 - CTCP Xi măng Hà Tiên - Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, vợ ông Nguyễn Văn Chuyền, Thành viên HĐQT đăng ký mua vào hơn 496.000 cổ phiếu HT1 từ ngày 08/10 đến 31/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Nhung chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HT1 nào.

TTB - CTCP Tập đoàn Tiến Bộ - Ông Phùng Văn Bộ, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TTB từ ngày 07/10 đến 04/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Bộ sẽ nâng sở hữu tại TTB lên hơn 10,68 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,81%.

PPE - CTCP Tư vấn điện lực Dầu khí Việt Nam - Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 350.000 cổ phiếu PPE từ ngày 07/10 đến 31/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Quang chỉ đang nắm giữ 95.000 cổ phiếu PPE, tỷ lệ 4,75%.

Nguồn: cafef.vn

Đang xử lý...