HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

Tin thị trường - 09-08-2019

CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT (FOC): Ngày 15/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 100% (01 cổ phiếu nhận 10.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/8/2019.

CTCP Vinacafe Biên Hòa (VCF): Ngày 19/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 240% (01 cổ phiếu nhận 24.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/8/2019.

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC): Ngày 20/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 20/9/2019.

CTCP Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SAS): Ngày 27/8 – ngày ĐKCC chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2019.

CTCP Môi trường đô thị Đà Nẵng (DNE): Ngày 21/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 20/9/2019.

CTCP Mắt kính Sài Gòn (SOV): Ngày 20/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 30/8/2019.

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG): Ngày 23/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 12/9/2019.

CTCP Dịch vụ Sonadezi (SDV): Ngày 16/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/8/2019.

CTCP 471 (C71): Ngày 15/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/8/2019.

Nguồn: cafef.vn

Đang xử lý...