HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp

Tin thị trường - 05-04-2019

CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC): Ngày 12/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 24/4/2019.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN): Ngày 16/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 26/4/2019.

CTCP XNK Sa Giang (SGC): Ngày 16/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 26/4/2019.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB): Ngày 22/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/5/2019.

CTCP Dệt lưới Sài Gòn (SFN): Ngày 22/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 8/5/2019.

CTCP Xuân Hòa Việt Nam (XHC): Ngày 10/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 19/4/2019.

CTCP Dược phẩm TV.Pharm (TVP): Ngày 19/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 6/5/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS): Ngày 10/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 24/4/2019.

CTCP Logistics Portserco (PRC): Ngày 26/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 10/5/2019.

Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP (MNB): Ngày 26/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 3/6/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI (APL): Ngày 10/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 19/4/2019.

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (BWA): Ngày 18/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 6/5/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP SXKD Vật tư Thiết bị VVMI (TB8): Ngày 17/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 3/5/2019.

CTCP Bất động sản Dầu khí (PWA): Ngày 10/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 19/4/2019.

CTCP Sách Đại học – Dạy nghề (HEV): Ngày 22/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 15/5/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Nguồn: cafef.vn

Đang xử lý...