HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
ITA, NVB, SRF, AST, POW, CTP, FIR, DTN, PVL: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tin thị trường - 25-06-2019

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA): CTCP Tập đoàn Tân Tạo đã mua 9.001.080, nâng lượng sở hữu từ 141.144.385 cp (tỷ lệ 15,04%) lên 150.145.465 cp (tỷ lệ 16%). Giao dịch thực hiện ngày 21/6/2019.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NVB): Ông Vũ Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch, đăng ký mua 1,9 triệu cp. Trước giao dịch ông Tiến không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/6 đến 19/7/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NVB, cùng thời gian, bà Dương Thị Lệ Hà, Phó TGĐ, đăng ký mua 2.872.800 cp. Trước giao dịch bà Hà không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Kỹ nghệ lạnh (SRF): Ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Thành viên HĐQT, bán 6,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 7.836.300 cp xuống 1.336.300 cp. Giao dịch thực hiện từ 19/6 đến 17/7/2019.

Trong khi đó Công ty TNHH SANYO Việt Nam đã mua 6,5 triệu cp (tỷ lệ 21,16%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch SANYO Việt Nam không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Dịch vụ hàng không Taseco (AST): CTCP Dịch vụ hàng không Thăng Long đã bán 1,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 23,1 triệu cp (tỷ lệ 64,17%) xuống 21,6 triệu cp (tỷ lệ 60%). Giao dịch thực hiện từ 29/5 đến 20/6/2019.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (POW): Quỹ ngoại Amersham Industries Limited đã bán 400.000 cp, quỹ Norges Bank đã bán 1,3 triệu cp, quỹ Aquila SPC Ltd đã bán 700.000 cp, quỹ KB Vietnam Focus Balance Fund đã bán 430.000 cp, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investments Trust (Equity) đã bán 140.000 cp, quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đã bán 350.000 cp, quỹ Melodica Ltd đã bán 150.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 15 nhà đầu tư liên quan từ 141.578.000 cp (tỷ lệ 6,04%) xuống 137.817.000 cp (tỷ lệ 5,879%). Giao dịch thực hiện ngày 20/6/2019.

CTCP Cà phê Thương Phú (CTP): Bà Nguyễn Thị Thủy, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 1.045.000 cp (tỷ lệ 8,64%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/6 đến 24/7/2019.

CTCP Địa ốc Firt Real (FIR): Ông Nguyễn Anh Tuấn, phó Chủ tịch đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 1.080.000 cp (tỷ lệ 8,31%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/7 đến 30/7/2019.

CTCP Diêm Thống Nhất (DTN): Ông Nguyễn Hưng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 178.182 cp. Trước giao dịch ông Hưng sở hữu 262.599 cp (tỷ lệ 11,94%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/6 đến 26/7/2019.

CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (PVL): Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, vợ ông Trần Khánh, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 900.000 cp trong tổng số 1.628.700 cp (tỷ lệ 3,26%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/6 đến 25/7/2019.

Nguồn: cafef.vn

Đang xử lý...