HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
HNX đặt mục tiêu 308 tỷ đồng LNTT, kiến nghị UBCK cho phép giao dịch ký quỹ với cổ phiếu Upcom

Tin thị trường - 04-04-2019

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố tình hình sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch năm 2019, báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng.

HNX trình Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch năm 2019 với tổng doanh thu đạt 594,3 tỷ đồng, tăng 5,66% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 308,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,3% so với 2018.

HNX cũng sẽ tăng cường quản lý giám sát hoạt động CBTT của doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch. Cùng với đó thực hiện rà soát, hoàn thiện bộ tiêu chí giám sát giao dịch cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu trên UPCoM; phối hợp với các công ty chứng khoán phổ biến và triển khai cơ chế tạo lập thị trường trên thị trường cổ phiếu.

HNX đã nghiên cứu và kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trương cho phép giao dịch ký quỹ (cấp margin) đối với các doanh nghiệp Upcom quy mô lớn, đáp ứng tiêu chí như doanh nghiệp niêm yết để gia tăng thanh khoản và hỗ trợ công tác thoái vốn DNNN của Chính phủ. 

HNX cũng xây dựng dự thảo triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai trên thị trường trái phiếu, nghiên cứu xây dựng chỉ số VNX200 làm tài sản cơ sở cho HĐTL chỉ số VNX200, nghiên cứu xây dựng pháp lý để triển khai hợp đồng tương lai cổ phiếu, hợp đồng quyền chọn trên chỉ số cổ phiếu và cổ phiếu...

Lương bình quân của quản lý HNX năm 2018 đạt 59,6 triệu đồng

Hết năm 2018, HNX có tổng cộng 220 nhân viên với mức lương bình quân 21,8 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân 27,3 triệu đồng/người/tháng. Năm 2019, số nhân viên HNX dự kiến tăng lên 231 người, tiền lương bình quân lên mức 23 triệu đồng/người/tháng và thu nhập bình quân là 28,77 triệu đồng/người/tháng.

Số người quản lý của HNX trong năm 2018 là 6 và công ty dự kiến sẽ chỉ còn 5 người trong năm 2019. Mức lương cơ bản bình quân của quản lý trong năm 2018 là 27,8 triệu đồng/người và dự kiến tăng lên khoảng 28 triệu đồng/người/tháng vào năm 2019. Trong khi đó, mức tiền lương bình quân năm 2018 là 59,6 triệu đồng/người/tháng, trong khi kế hoạch 2019 chỉ còn gần 56 triệu đồng.

Nguồn: cafef.vn

Đang xử lý...