HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
HNG, DHG, VNG, NAV, SCS, KLB, MPC, DIH, L35, HNF: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tin thị trường - 21-05-2019

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG): CTCP Hưng Thắng Lợi Gia Lai đã mua 37 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 50 triệu cp (tỷ lệ 5,6%) lên 87 triệu cp (tỷ lệ 9,8%). Giao dịch thực hiện ngày 15/5 đến 16/5/2019.

CTCP Dược Hậu Giang (DHG): Quỹ ngoại Taisho Pharmeceutical Co.Ltd đã mua 300.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 66.397.052 cp (tỷ lệ 50,78%) lên 66.697.052 cp (tỷ lệ 51,01%). Giao dịch thực hiện từ 15/5 đến 17/5/2019.

CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG): Ông Vĩ Quốc Vương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 5.206.720 cp (tỷ lệ 6,22%) xuống 3.706.720 cp (tỷ lệ 4,42%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 16/5/2019.

CTCP Nam Việt (NAV): Bà Kim Ngọc Cẩm Ly đã mua 850.610 cp. Trước giao dịch bà Cẩm Ly không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 13/3/2019.

CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCS): Quỹ ngoại The Ton Poh Fund đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.562.417 cp (tỷ lệ 5,13%) xuống 2.362.417 cp (tỷ lệ 4,73%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/5/2019.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB): Ông Nguyễn Hoàng An, Phó TGĐ, đã mua 300.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 305.400 cp (tỷ lệ 0,1%). Giao dịch thực hiện ngày 17/4/2019.

CTCP Thủy sản Minh Phú (MPC): Ông Chu Vưn An, Phó TGĐ, đăng ký bán 2218.800 cp trong tổng số 2.302.160 cp (tỷ lệ 1,66%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/5 đến 19/6/2019.

Cùng thời gian, ông Lê Văn Điệp, phó TGĐ, đăng ký bán 3.930.890 cp trong tổng số 4.016.680 cp. Bà Lê Thị Minh Quý, con bà Chu Thị Bình, Phó TGĐ, đăng ký bán 4.050.310 cp trong tổng số 4.614.370 cp (tỷ lệ 3,33%). Đây là các giao dịch bán thỏa thuận cho cổ đông chiến lược.

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (DIH): Ông Vũ Lã Mạnh Hào, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 541.510 cp, nâng lượng sở hữu từ 15.825 cp (tỷ lệ 0,27%) lên 557.335 cp (tỷ lệ 9,43%). Giao dịch thực hiện ngày 7/5/2019.

CTCP Cơ khí lắp máy Lilama (L35): Ông Nguyễn Gia Khánh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 120.100 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 664.410 cp (tỷ lệ 20,35%). Giao dịch thực hiện ngày 14/5/2019.

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (HNF): Ông Nguyễn Thái Dương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 170.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.059.606 cp (tỷ lệ 10,94%). Giao dịch thực hiện ngày 15/5/2019.

Nguồn: cafef.vn

Đang xử lý...