HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
HBC, DXG, LHG, VDS, CCL, QNS, VGS, MSH, PXL, TJC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tin thị trường - 07-06-2019

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC): Ông Phương Công Thắng, Thành viên HĐQT độc lập, đã bán 268.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1,8 triệu cp. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 30/5 đến 3/6/2019.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Ông Bùi Ngọc Đức, Phó TGĐ, đã bán 118.690 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 485.600 cp (tỷ lệ 0,14%). Giao dịch thực hiện từ 8/5 đến 6/6/2019.

CTCP Long Hậu (LHG): CTCP XNK Thủy sản Miền Trung đăng ký bán toàn bộ 423.750 cp (tỷ lệ 0,85%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/6 đến 10/7/2019.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS): Bà Phạm Mỹ Linh, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 1,8 triệu cp trong tổng số 13.721.276 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/6 đến 10/7/2019.

CTCP Đầu tư phát triển đô thị dầu khí Cửu Long (CCL): Ông Nguyễn Triệu Dũng, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký mua 2 triệu cp. Trước giao dịch ông Dũng sở hữu 3,36 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/6 đến 9/7/2019.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Bà Dương Thị Thu Thủy, vợ ông Nguyễn đình Quế, Trưởng BKS, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 220.774 cp (tỷ lệ 0,06%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/6 đến 8/7/2019.

CTCP Ống thép Việt Đức – VGPIPE (VGS): Bà Lê Khánh Huyền, con ông Lê Minh Hải, Chủ tịch HĐQT, đã mua 2,22 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 1,25 triệu cp (tỷ lệ 2,97%) lên 3,47 triệu cp (tỷ lệ 8,24%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/5/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VGS, cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, vợ ông Lê Minh Hải, đã mua 1.695.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.525.000 cp (tỷ lệ 10,75%).

Đồng thời ông Lê Quốc Khánh, Thành viên HĐQT, đã mua 1,05 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2,17 triệu cp (tỷ lệ 5,15%) và trở thành cổ đông lớn.

CTCP May Sông Hồng (MSH): Ông Nguyễn Song Toàn, nhà đầu tư, đăng ký mua 715.000 cp. Trước giao dịch ông Toàn sở hữu 0 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/6 đến 9/7/2019.

CTCP Đầu tư xây dựng thương mại Dầu khí (PXL): Ông Trần Minh Chính, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 110.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5.061.000 cp (tỷ lệ 6,12%). Giao dịch thực hiện ngày 22/5/2019. Trước đó ngày 21/5 ông Trần Minh Chính đã mua 386.900 cp và ngày 18/3 đã mua 301.000 cp.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PXL, ông Tạ Hùng Minh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 150.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 897.900 cp (tỷ lệ 5,99%). Giao dịch thực hiện ngày 31/5/2019.

CTCP Dịch vụ vận tải và thương mại (TJC): CTCP Transimex (TMS) đăng ký mua 600.000 cp. Trước giao dịch Transimex sở hữu 2.145.000 cp (tỷ lệ 24,94%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/6 đến 9/7/2019.

Nguồn: cafef.vn

Đang xử lý...