HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
HFT: Thông báo loại bỏ mã VLA ra khỏi Danh mục ký quỹ

Tin ký quỹ - 02-08-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng thông báo về việc loại bỏ cổ phiếu ra khỏi Danh mục margin ngày 02/08/2019, cụ thể như sau:

  • Mã CK: VLA

  • Lý do: Theo thông báo số 852/TB-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội ngày 31/07/2019.

Danh mục mới được cập nhật theo file đính kèm:

HFT_Danh mục ký quỹ 02/08/2019

Đang xử lý...