HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
HFT: Thông báo loại bỏ mã QBS, SMT ra khỏi Danh mục ký quỹ

Tin ký quỹ - 30-08-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng thông báo về việc loại bỏ cổ phiếu ra khỏi Danh mục margin ngày 30/08/2019, cụ thể như sau:

  • Mã CK: QBS, SMT

  • Lý do: Theo thông báo số 1134/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Thông báo số 1028/TB-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội ngày 28/08/2019

Danh mục mới được cập nhật theo file đính kèm:

HFT_Danh mục ký quỹ 30/08/2019

Đang xử lý...