HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
HFT: Thông báo loại bỏ mã LSS ra khỏi Danh mục ký quỹ

Tin ký quỹ - 18-02-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng thông báo về việc loại bỏ cổ phiếu ra khỏi Danh mục margin ngày 18/02/2019, cụ thể như sau:

  • Mã CK: LSS

  • Lý do: Theo thông báo số  135/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 15/02/2019.

Danh mục mới được cập nhật theo file đính kèm:

HFT_Danh mục ký quỹ 18/02/2019

Đang xử lý...