HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
HFT: Thông báo loại bỏ mã HUT ra khỏi Danh mục ký quỹ

Tin ký quỹ - 05-09-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng thông báo về việc loại bỏ cổ phiếu ra khỏi Danh mục margin ngày 05/09/2019, cụ thể như sau:

  • Mã CK: HUT

  • Lý do: Theo thông báo số 1054/TB-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội ngày 05/09/2019.

Danh mục mới được cập nhật theo file đính kèm:

HFT_Danh mục ký quỹ 05/09/2019

Đang xử lý...