CÔNG TY CHỨNG KHOÁN GIÁ RẺ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
HFT: Thông báo loại bỏ mã GLT, TET ra khỏi danh mục ký quỹ

Tin ký quỹ - 14-11-2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng thông báo về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục margin, cụ thể như sau:

  • Mã CK: GLT, TET
  • Lý do: Theo thông báo số 1466/TB-SGDHN ngày 10/11/2017 và 1469/TB-SGDHN ngày 13/11/2017 của Sở Giao Chứng khoán dịch Hà Nội.

Danh mục mới được cập nhật theo file đính kèm:

HFT_Danh mục ký quỹ 14/11/2017

Đang xử lý...