HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
HFT: Thông báo loại bỏ mã DTL ra khỏi Danh mục ký quỹ

Tin ký quỹ - 19-04-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng thông báo về việc loại bỏ cổ phiếu ra khỏi Danh mục margin ngày 19/04/2019, cụ thể như sau:

  • Mã CK: DTL

  • Lý do: Theo thông báo số 578/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 18/04/2019.

Danh mục mới được cập nhật theo file đính kèm:

HFT_Danh mục ký quỹ 19/04/2019

Đang xử lý...