HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
HFT: Thông báo loại bỏ mã DIC ra khỏi Danh mục ký quỹ

Tin ký quỹ - 11-09-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng thông báo về việc loại bỏ cổ phiếu ra khỏi Danh mục margin ngày 11/09/2019, cụ thể như sau:

  • Mã CK: DIC

  • Lý do: Theo thông báo số 1170/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 09/09/2019.

Danh mục mới được cập nhật theo file đính kèm:

HFT_Danh mục ký quỹ 11/09/2019

Đang xử lý...