HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
HFT: Thông báo loại bỏ mã CMT ra khỏi Danh mục ký quỹ

Tin ký quỹ - 23-05-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng thông báo về việc loại bỏ cổ phiếu ra khỏi Danh mục margin ngày 22/04/2019, cụ thể như sau:

  • Mã CK: CMT

  • Lý do: CMT chuyển từ sàn HSX sang sàn Upcom.

Danh mục mới được cập nhật theo file đính kèm:

HFT_Danh mục ký quỹ 22/04/2019

Đang xử lý...