HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
HFT: Thông báo loại bỏ mã DAG, SBV, IVS, LO5 ra khỏi Danh mục ký quỹ

Tin ký quỹ - 04-04-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng thông báo về việc loại bỏ cổ phiếu ra khỏi Danh mục margin ngày 04/04/2019, cụ thể như sau:

  • Mã CK: IVS, LO5

      Lý do: Theo thông báo số 322, 324/TB-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội ngày 03/04/2019.

  • Mã CK: DAG, SBV

    Lý do: Theo thông báo số 519/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 03/04/2019.

Danh mục mới được cập nhật theo file đính kèm:

HFT_Danh mục ký quỹ 04/04/2019

Đang xử lý...