HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
HFT: Thông báo bổ sung mã TCB vào Danh mục ký quỹ

Tin ký quỹ - 06-12-2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng thông báo về việc bổ sung cổ phiếu vào Danh mục margin ngày 06/12/2018, cụ thể như sau:

  • Bổ sung mã CK: TCB

Danh mục mới được cập nhật theo file đính kèm:

HFT_Danh mục ký quỹ 06/12/2018

Đang xử lý...