CÔNG TY CHỨNG KHOÁN GIÁ RẺ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
HFT: Thông báo bổ sung mã HSL vào Danh mục ký quỹ

Tin ký quỹ - 14-11-2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng thông báo về việc bổ sung cổ phiếu vào Danh mục margin ngày 14/11/2018, cụ thể như sau:

  • Bổ sung mã CK: HSL

Danh mục mới được cập nhật theo file đính kèm:

HFT_Danh mục ký quỹ 14/11/2018

Đang xử lý...