HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
HFT: Thông báo bổ sung mã CRC, CRE vào Danh mục ký quỹ

Tin ký quỹ - 11-03-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng thông báo về việc bổ sung cổ phiếu vào Danh mục margin ngày 12/03/2019, cụ thể như sau:

  • Bổ sung mã CK: CRC, CRE

Danh mục mới được cập nhật theo file đính kèm:

HFT_Danh mục ký quỹ 12/03/2019.

Đang xử lý...