HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
HFT: Điều chỉnh danh mục ký quỹ

Tin ký quỹ - 30-05-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng thông báo về việc điều chỉnh danh mục ký quỹ ngày 31/05/2019, cụ thể như sau:

  • Mã TV2: chuyển từ sàn HNX sang sàn HSX

      Lý do: Theo thông báo số 524/TB-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội ngày 16/05/2019.

Danh mục mới được cập nhật theo file đính kèm:

HFT_Danh mục ký quỹ 31/05/2019

Đang xử lý...