CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ONLINE ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
HFT: Điều chỉnh danh mục ký quỹ

Tin ký quỹ - 24-10-2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng thông báo về việc điều chỉnh danh mục ký quỹ ngày 24/10/2018, cụ thể như sau:

  • Bổ sung mã CK vào Danh mục ký quỹ: TPB
  • Mã NSH: nâng tỷ lệ cho vay lên 30% (tỷ lệ cũ: 20%)

Danh mục mới được cập nhật theo file đính kèm:

HFT_Danh mục ký quỹ 24/10/2018

Đang xử lý...