HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
HFT: Điều chỉnh danh mục ký quỹ

Tin ký quỹ - 09-01-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng thông báo về việc điều chỉnh danh mục ký quỹ ngày 09/01/2019, cụ thể như sau:

  • Mã CK: SBT

          Nội dung điều chỉnh: Nâng tỷ lệ cho vay lên 50% (tỷ lệ cũ: 40%)

Danh mục mới được cập nhật theo file đính kèm:

HFT_Danh mục ký quỹ 09/01/2019

Đang xử lý...