CÔNG TY CHỨNG KHOÁN GIÁ RẺ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
HFT: Thay đổi thông tin nộp tiền vào tài khoản chứng khoán

Tin hoạt động - 06-11-2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG

KHI KHÁCH HÀNG NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Tháng 10 vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông đã thay đổi tên gọi thành Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo tới Quý khách về việc tên mới của đơn vị thụ hưởng khi Khách hàng nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán kể từ ngày 06/11/2017:

  1. Tên Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
  2. Số tài khoản:
STK Ngân hàng Chi nhánh
  1221.0000.612102

  NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

  Hà Thành

  2029.666.003

  NH TNHH Indovina (IVB)

  Hà Nội

  0711.000.267356

  NH Ngoại Thương Việt Nam (VCB)

  Thanh Xuân

  1. Nội dung

Khi nộp tiền vào TK thường:

  • Nộp tiền TK chứng khoán 010C_____ (STK của Khách hàng) của ________ (Tên chủ tài khoản)

Khi nộp tiền vào TK Margin:

  • Nộp tiền TK chứng khoán 010C_____ (STK của Khách hàng) Margin của ________ (Tên chủ tài khoản)

HFT xin thông báo để Quý khách được biết thông tin thay đổi và sử dụng dịch vụ thuận tiện nhất.

Trân trọng thông báo!

Đang xử lý...