CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ONLINE ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
HFT hoàn thành 100% doanh thu kế hoạch chỉ trong 9 tháng đầu năm

Tin hoạt động - 16-10-2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (UPCOM: HFT) vừa ra báo cáo kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 3/2018 với doanh thu đạt 3.7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.5 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 103% và 251% so với cùng kỳ năm 2017.

Tiếp nối kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt của các quý trước, trong quý 3/2018, HFT duy trì tốt chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Nhờ đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 tổng doanh thu đạt 10.2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.8 tỷ đồng. Như vậy, HFT đã hoàn thành 100% chỉ tiêu doanh thu hoạt động và 85% chỉ tiêu lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Mảng môi giới vẫn tiếp tục đóng góp vai trò chủ đạo đem lại nguồn thu tốt nhất với 2,2 tỷ chiếm 58% tổng doanh thu. Các dịch vụ khác cũng đạt kết quả khả quan khi doanh thu mang về tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ quý 3/2017.

Nhận thấy rằng dịch vụ môi giới luôn là mảng cốt lõi để phát triển mang lại doanh thu tốt nên HFT tích cực nghiên cứu và triển khai dịch vụ, sản phẩm đa dạng hóa để cung cấp tối đa tiện ích cho nhà đầu tư khi giao dịch. Nổi bật vẫn là 3 gói sản phẩm giá rẻ: Warren, Soros, Fisher cùng với gói FM100 - miễn lãi margin 100 triệu. Trong quý 3, HFT đã kết nối thành công tiện ích thu chi hộ nộp rút tiền nhanh chóng và tiện ích BIDV@securites giúp nhà đầu tư giao dịch chứng khoán trực tiếp trên tài khoản ngân hàng.

Với kết quả kinh doanh khả quan này, HFT hướng tới vượt mức kế hoạch năm 2018 cũng như tạo tiền đề thuận lợi phát triển năm 2019.

Đang xử lý...