CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ONLINE ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
HFT: Thông báo về Quy chế giao dịch mới tại HNX

Tin công bố - 01-11-2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (UPCOM: HFT) xin trân trọng thông báo về Quy chế giao dịch mới của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngày 12/10/2018, Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã ký Quyết định số 653/QĐ-SGDHN về ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở GDCK Hà Nội. Các thay đổi trong Quy chế mới sẽ được áp dụng từ ngày 05/11/2018. Theo đó, những điểm thay đổi cơ bản tại Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết mới của HNX như sau:
 

1. Bổ sung phiên giao dịch sau giờ 
Theo Quy chế giao dịch mới, ngoài phiên khớp lệnh liên tục và phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa như hiện nay, Sở GDCK Hà Nội bổ sung phiên giao dịch sau giờ, thời gian từ 14h45-15h00 nhằm giúp gia tăng tính thanh khoản cho thị trường, đồng thời gia tăng cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư tại thời điểm cuối ngày giao dịch.

 

2. Bổ sung lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ (PLO)
Nhà đầu tư xem chi tiết lệnh PLO tại ĐÂY


3. Sửa quy định về giá đóng cửa và lệnh giao dịch khớp lệnh LO
Giá đóng cửa là mức giá thực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch (không tính các lệnh khớp trong phiên giao dịch sau giờ). Trong trường hợp không có giá được xác định từ kết quả khớp lệnh trong ngày giao dịch, giá đóng cửa được xác định là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó”.

Thời hiệu của lệnh giới hạn được sửa lại như sau: “Lệnh LO có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc phiên định kỳ đóng cửa hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ”. Theo quy chế cũ, lệnh LO có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ”.
 

4. Bổ sung quy định giao dịch lô lẻ không dùng để xác định giá đóng cửa
Chỉnh sửa, bổ sung quy định: Các lệnh giao dịch lô lẻ không được sử dụng để xác định giá đóng cửa, giá tham chiếu, giá tính chỉ số. Việc bổ sung nội dung “giá đóng cửa” nhằm đưa ra quy định chặt chẽ hơn đối với việc xác định giá đóng cửa trong ngày.

Đang xử lý...