HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
HFT: Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Tin công bố - 07-01-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT) thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 08/01/2019.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Tài liệu đính kèm

HFT_TB thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin 

Đang xử lý...