CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ONLINE ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
HFT: Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của cổ đông nội bộ

Tin công bố - 03-04-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ của Công ty.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Tài liệu đính kèm

HFT_Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu

Đang xử lý...