HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
HFT: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019

Tin công bố - 09-09-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT) trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

File đính kèm

HFT_CBTT NQ&BB DHDCD BT 06.09.2019

Đang xử lý...