HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
HFT: BB&NQ ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018

Tin công bố - 23-11-2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT) trân trọng công bố BB&NQ ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

File đính kèm

HFT_CBTT NQ&BB DHDCD BT 23.11.18

 

Đang xử lý...