HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
HFT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về bổ nhiệm Kế toán trưởng

Tin công bố - 04-10-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

File đính kèm

HFT_NQ HDQT_appointing

HFT_NQ HDQT_cv

Đang xử lý...