HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
HFT: Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/10/2019

Tin công bố - 04-10-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về bổ sung nghiệp vụ kinh doanh ngày 04/10/2019.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

 

File đính kèm

HFT_NQ HDQT 04.10.2019

Đang xử lý...