HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
HFT: Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tin công bố - 21-10-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

 

File đính kèm

HFT_GPDC

Đang xử lý...