HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
HFT: Điều lệ sửa đổi bổ sung (23/11/2018)

Tin công bố - 23-11-2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT) trân trọng công bố Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 23/11/2018.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

File đính kèm

HFT_Điều lệ sửa đổi bổ sung 23/11/2018

Đang xử lý...