HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
HFT: Điều lệ sửa đổi bổ sung (15/05/2019)

Tin công bố - 15-05-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT) trân trọng công bố Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 15/05/2019.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

File đính kèm

HFT_Điều lệ sửa đổi bổ sung 15/05/2019

Đang xử lý...