HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
HFT: Điều lệ sửa đổi, bổ sung (06/09/2019)

Tin công bố - 09-09-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT) trân trọng công bố Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 06/09/2019.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

File đính kèm

HFT_Điều lệ sửa đổi bổ sung 06/09/2019

Đang xử lý...