HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
HFT: Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty

Tin công bố - 16-05-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT trân trọng công bố Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Tài liệu đính kèm

HFT_BB Ban kiem soat 2019

Đang xử lý...