HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
HFT: Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/06/2019 của Công ty

Tin công bố - 27-06-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/06/2019 về việc triển khai phát hành riêng lẻ cổ phần theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và thông qua phương án sử dụng vốn.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Tài liệu đính kèm

HFT_BB&NQ 26.06.2019

Đang xử lý...