HFT chuẩn bị có ưu đãi siêu sốc cho nhà đầu tư
HFT: Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/06/2019 của Công ty

Tin công bố - 27-06-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT xin trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/06/2019 của Công ty.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

File đính kèm

HFT_BBNQ HDQT 26.6.19

Đang xử lý...