HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
HFT: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tin công bố - 15-05-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT trân trọng công bố nội dung Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Tài liệu đính kèm

HFT_CBTT NQ&BB DHDCD 2019

Đang xử lý...