HFT dự kiến tăng vốn lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2019
HFT: Biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Tin công bố - 15-05-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT trân trọng công bố Biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Tài liệu đính kèm

HFT_BB họp HĐQT 2019

Đang xử lý...