CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ONLINE ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
HFT: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tin công bố - 06-03-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (UPCOM: HFT) xin trân trọng thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

 

Tài liệu đính kèm

HFT_Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Đang xử lý...